Monthly Report for January 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 1 NĂM 2020 – FINANCIAL REPORT FOR JANUARY 2020 (English below) ==================== Chào các bạn, Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 1 năm 2020. GWL thực sự trân trọng điều này. Chúng… Continue reading Monthly Report for January 2020

Monthly Report for November 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2019 – FINANCIAL REPORT FOR NOVEMBER 2019 (please scroll down for English) ==================== Chào các bạn,Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 11 năm 2019. GWL thực sự trân trọng điều… Continue reading Monthly Report for November 2019

Monthly Report for October 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2019 – FINANCIAL REPORT FOR October 2019(English below)====================Chào các bạn,Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 10 năm 2019. GWL thực sự trân trọng điều này.Chúng tôi xin gửi các bạn… Continue reading Monthly Report for October 2019

Monthly Report for the Last Week of August and September 2019

Chào các bạn, Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 9 năm 2019. Đặc biệt, GWL rất cảm ơn và trân trọng các bạn đã quan tâm và ủng hộ bé Nguyễn Thế Vinh (thông qua SympaMeals). GWL… Continue reading Monthly Report for the Last Week of August and September 2019