Week of 24 February 2020

“Tháng chạp là tháng trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
Tháng ba cày vỡ ruộng ra,
Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng.”

Tuần này – tuần đầu của tháng hai âm lịch chúng tớ mở cửa các ngày trong tuần từ 9am – 6pm (đóng cửa thứ 2). Chà, giờ còn ai theo lịch âm đoán ngày biết tháng, lựa lựa chăm cây, chờ gió đông nam, nhìn chim về mà mong hè tới không nhỉ?

////
Good morning, readers! :3

Here is our schedule for the last week of February 2020:

IMPORTANT NOTICE: my cell phone number is no longer available, for any issue, please send me an email at hieu.nguyen@nguyendhieu.com. I will get back as soon as I can. Otherwise please leave me a message at this page. Thank you very much!

Monday: close

Tuesday: 9am – 6pm

Wednesday: 9am – 6pm

Thursday: 9am – 6pm

Friday: 9am – 6pm

Saturday: 9am – 6pm

Sunday: 9am – 6pm

You can refer to this link for our books:

(1) https://go-west-library.com/…/…/09/books-of-go-west-library/
(2) https://go-west-library.com/…/books-of-go-west-library-cont/

Thank you and have a great week ahead!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s