Monthly Report for October 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2019 – FINANCIAL REPORT FOR October 2019
(English below)
====================
Chào các bạn,
Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 10 năm 2019. GWL thực sự trân trọng điều này.
Chúng tôi xin gửi các bạn báo cáo tài chính cho tháng 10 năm 2019 như sau:
Trong tháng 10 năm 2019, chúng tôi đã thu từ các bạn số tiền là 2.500.000 VNĐ (Hai Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Việt Nam).
Như thường lệ, GWL đã đóng góp số tiền này cho SympaMeals.
Nếu các bạn muốn nhận báo cáo chi tiết và bản sao giấy tờ chuyển khoản, các bạn có thể gửi email tới library@gowestlibrary.com. Thêm vào đó, chúng tôi mong các bạn sẽ theo dõi trang hoạt động của SympaMeals để biết thêm chi tiết về các thông tin và hoạt động của SympaMeals.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn cho hoạt động của chúng tôi và rất mong sẽ gặp lại các bạn ở GWL.
Thân ái,
GWL và Hiếu
=================
Dear Friends,
First of all, Go West Library (GWL) would like to thank you very much for all your attendance, support, cooperation, and friendliness in October 2019 when you spend time with us. Much appreciated.
We would like to send you the following financial report for October 2019.
In October 2019, GWL collected from all of you the amount of VND2,500,000 (Two Million Five Hundred Thousand Vietnamese Dong).
As usual, GWL contributed this amount to SympaMeals.
Please let us know if you would like to receive our detailed report and supporting documents (including evidence of the bank transfer in respect of this amount) by sending an email to library@gowestlibrary.com. Additionally, you might be interested in following SympaMeals for further and detailed information about its activities.
Once again, we would like to thank you very much for your attention. We look forward to receiving your comments and seeing you at GWL.
Regards
GWL and Hieu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s