Monthly Report for October 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2019 – FINANCIAL REPORT FOR October 2019(English below)====================Chào các bạn,Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 10 năm 2019. GWL thực sự trân trọng điều này.Chúng tôi xin gửi các bạn… Continue reading Monthly Report for October 2019