Monthly Report for the Last Week of August and September 2019

Chào các bạn, Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 9 năm 2019. Đặc biệt, GWL rất cảm ơn và trân trọng các bạn đã quan tâm và ủng hộ bé Nguyễn Thế Vinh (thông qua SympaMeals). GWL… Continue reading Monthly Report for the Last Week of August and September 2019